MI 14 Abduksion qol ortezi

0.00 AZN

Qol abduksion ortezi- Çiyin –bazu-said nahiyələrini əhatə edən fiksəedici –pozisyonlaşdırıcı ortez olub pasientə fərdi olaraq hazırlanır. Abduksion dərəcəsi və dirsək oynağında fleksion-ekstansion dərəcələrinə görə müalicə həkiminin təyinatına əsasən fərdi olaraq hazırlanır.
Göstərişlər:
Çiyin oynağı bağ aparatının zədələnməsi.
Çiyin-bazu sümüyü sınıqı əməliyyatlarından sonra reabilitasiya mərhələsində.

Zəng et