Kateqoriya: Layihələrimiz

Miyoelektrik (Əzələ siqnalı) idarə olunan elektron protezlər. Soketə yerləşdirilən miyoelektrik sensorlar tərəfindən aşkar edilən siqnallar elektron dövrədə işlənir. Dövrdə işlənmiş məlumatlar əl hərəkətini təmin edən elektron motoru hərəkət etdirir. Bu şəkildə xəstə; protez istifadə edərkən həqiqi əzalara bənzər bir nəzarət…

Diz amputasiyalarından sonra və ya aşağıda tətbiq olunur. Ən inkişaf etmiş rozetka sistemidir. Göstərilən dəyərdə mənfi bir təzyiq meydana gətirən bir nasosdan və xəstənin kötüyü ilə rozetkada qalan havanın hamısını çıxardıqdan sonra havanı tutan liner sistemlərindən ibarətdir.

Tam nəzarət və immobilizasiya təmin etmək üçün torakal, lomber (L4-5 xaricində) vertebral travma və magistral fleksiyasından sonrakı dövr, uzanma, yanal meyl və iliyak qanadların axiller fırlanması. Xəstənin gips ölçüsünü alaraq istehsal olunur. Korsetin daxili hissəsi xahişi ilə yumşaq material ilə…